Select Section Type

1.0
naxwist dast pad pādyāb kirdan
2.0
ud pas nǝmasǝ tǝ̄ ātarš mazdā̊ ahurahe yazata aṣ̌ǝm se frauuarāne čē gāh dārēd
3.0
āϑrō ahurahe mazdā̊ puϑra
4.0
tauua ātarš puϑra ahurahe mazdā̊ xšnaoϑra
5.0
sar wāz_gīrišnīh kirdan
6.0
aṣ̌ǝm se
7.0
ud az tēx ī xwaršēd andar kirdan
8.0
ādurgāh šustan ud damēnag griftan
9.0
ud pušt ō nēmrōz ud war ō abāxtar kirdan
aṣ̌ǝm_vohū ēk guftan
ud se bār damenag ō abāxtar daftan
astām stadan pušt ō abāxtar kirdan
āϑβā āϑrǝm gāraiiemi vaŋhǝ̄uš manaŋhō zaoϑrābiiō guftan
var =ēw astām ō xwēš rōn kirdan
ud ā ϑβā āϑrǝm gāraiiemi vaŋhǝ̄uš uxδahe zaoϑrābiiō guftan
ud var =ēw astām ō nēmrōz kirdan
ud ā ϑβā āϑrǝm gāraiiemi vaŋhǝ̄uš š́iiaoϑnahe zaoϑrābiiō guftan
ud var =ēw astām ō rōz_amad kirdan
sūkāi_manaŋhe ō rōz_šud kirdan
sūkāi_vačaŋhe ō rōz_āmad
sūkāiš́iiaoϑnǝm ō nēmrōz kirdan
ka ātaxš dīd nǝmasǝ tǝ̄ guftan
ud war ō ātaxš abāyed kirdan
ud yǝ̄ siuuištō sar guftan
ud xwarg abāz kirdan
xšnaoϑra ahurahe mazdā o
esm tāg =ēw ō ātaxš nihādan
ud humatanąm
ēk bār
bōy ō ātaxš nihādan ud esm pārag =ēw ō ātaxš nihādan
ud ka ātaxš ul waxšēd
hūxtanąm huuarǝštanąm
us mōi uzārǝšuuā
fsǝratūm
pas yasnǝmča
sar guftan
ka ātaxš sar frāz kunēd aṣ̌ǝm_vohū =ēw guftan
ud az abāxtar andar kirdan
yaϑā ahū =ēw guftan
ud kiš =ēw pērāmōn ī ātaxš kešīdan
ud yasnǝmča
puϑra ahurahe mazdā̊ aδāϑβahmāi āϑre rātąm nǝmaŋhō ašem_wohū =ēw ahmāi raēšča sar
ahlāyīh ābādīh pahlomīh ast
hambār =ēw ēn weh kār ud kirbag
abestāg ǰāmag brīdan