Select Section Type

1.0
rōdstahm ī mihr_ābān ī marzbān ī dāšnayār
2.0
ERROR
3.0
frazaft pad drōd ud šādīh
4.0
ēn nērangīhā wahrām ī srōš_ayār paččēn nibišt ruwān ahlawīh bawād
5.0
nērang ī ātaxš abrōxtan
6.0
frazaft pad drōd ud šādīh ud rāmišn andr rōz ī asmān ud māh ī spandarmad ī wihēzag sāl ī šaš_sad ud 2032 ud šaš ī pārsīg andar būm ī hindūgān andar anklēsar šahr
7.0
ēn kulāsag ī wisp_rad abestāg abāg nērang pad farroxīh ud pērōzīh andar nigerīdārān ud xwastārān ēn abestāg abāg nērang was nēkōg ud nērang ī dō_hōmāst abāg nibišt ham
8.0
man dēn_bandag rōdstahm ī mihr_ābān ī marzbān ī dāšnayār hērbed xwēšīh xwēš rāy
9.0
sad ud panǰāh sāl kār framāyād ud pas az sad ud panǰāh sāl ō frazend dēn_burdār ahlāyīh_stāyīdār huwaršt_warzīdār abespārānd xwāyišnīh hēm az xwānīdārān ud xwastārān ī hammōxtārān yaštārān ī ēn nibēg
man rāy pad ayād kird ī pad ruwān pad petītīgīh pas az widard arzānīg dārēnd ud man rāy pad kirbag ī kunēnd abāg xwēš_tan hamkirbag dārēnd
staomi aṣ̌ǝm nāisimi daēuuō o stāyēm ahlāyīh nikōhēm dēwān
aēuuō paṇtā̊ o aṣ̌ahe
vīspe
aniiaēšąm
apaṇtąm ēk ast rāh ī ahlāyīh abārīg harwistīn awēšān arāhīh