Select Section Type

frazaft pad drōd šādīh ud rāmišn andar rōz ī day māh hordad sāl bar 946 pas az wuzurg yazadgerd šāhān šāh
man dēn_bandag marzbān frēdōn wāhrom rōdstam bundār šāh_mardān dēn_ayār nibišt
az paččēn ardašīr wahrām_šād rōstem wahrām_šāh ō az paččēn anōšag_ruwān hērbed_zād spandyād ī mazdēn_xwāst ī zādspram
=šān ruwān ahlaw garōdmanīg bawād
ēdōn bawād
nibištam frāz hišt 150 sāl pad ērīh wehīh weh_dēnīh kār framāyēd pas az 150 sāl ō frazendān ī āsnīdag dēn_burdār abesparād u pad gētī čiyōn tan kāmag u pad mēnōy čiyōn ruwān kāmag xwānād ud ayāb hammōzād
u čiyōn paččēn aziš kird ayāb kunād man rāy xwāyišnīg ham az xwānīdārān padiš xwābar ud huwīr bawēnd pad petitīgīh =ēw pas az widard arzānīg dārēnd
man nibištam az xwēšīh xwēš rāy frazendān xwēš rāy nibištam sāl 150 sālān čiyōn pad pēš guftam
aēuuō paṇtā̊ aṣ̌ahe vīspe aniiaēšąm apaϑąm ēk =ēw ast rāh ī ahlāyīh harwisp awēšān arāh
andar kirmān šahr ka pad dēnīg padišxwārgar gōwēnd hērbed ardašīr wahrām_šāh rōstahm wāhrom_šāh frazāmēnīd u ǰāmāspān wištāsp_sāst ud nask andar nibišt