Select Section Type

1.0
frazaft pad drōd šādīh ud rāmišn andar rōz ī day māh hordad sāl bar 946 pas az wuzurg yazadgerd šāhān šāh
2.0
man dēn_bandag marzbān frēdōn wāhrom rōdstam bundār šāh_mardān dēn_ayār nibišt
3.0
az paččēn ardašīr wahrām_šād rōstem wahrām_šāh ō az paččēn anōšag_ruwān hērbed_zād spandyād ī mazdēn_xwāst ī zādspram
4.0
=šān ruwān ahlaw garōdmanīg bawād
5.0
ēdōn bawād
6.0
nibištam frāz hišt 150 sāl pad ērīh wehīh weh_dēnīh kār framāyēd pas az 150 sāl ō frazendān ī āsnīdag dēn_burdār abesparād u pad gētī čiyōn tan kāmag u pad mēnōy čiyōn ruwān kāmag xwānād ud ayāb hammōzād
7.0
u čiyōn paččēn aziš kird ayāb kunād man rāy xwāyišnīg ham az xwānīdārān padiš xwābar ud huwīr bawēnd pad petitīgīh =ēw pas az widard arzānīg dārēnd
8.0
man nibištam az xwēšīh xwēš rāy frazendān xwēš rāy nibištam sāl 150 sālān čiyōn pad pēš guftam
9.0
aēuuō paṇtā̊ aṣ̌ahe vīspe aniiaēšąm apaϑąm ēk =ēw ast rāh ī ahlāyīh harwisp awēšān arāh
andar kirmān šahr ka pad dēnīg padišxwārgar gōwēnd hērbed ardašīr wahrām_šāh rōstahm wāhrom_šāh frazāmēnīd u ǰāmāspān wištāsp_sāst ud nask andar nibišt