Select Section Type

pad nām ī yazadān
ǰahišn ī nēk bawād ān ī weh
ēdōn gōwēnd rōz =ēw frazānag ī rōmīh ud hindūg ud ādurbād ī māraspandān pēš ī šāhān šāh nišast
framūd pursīd pad gētī tan =ēw čē weh mad ēstēd
rōmīh guft pādixšāyīh apasēmāl weh
hindūg guft ǰuwānmard xwāstag weh
ādurbād guft ōy ī pad gētī ud mēnōy abēbīm weh
didīgar ēn pursīd tan =ēw kadār wattar
rōmīg guft wattar
hindūg guft hamsaxtan ī kas ud tis wattar
’twr
ādurbād guft margīh wattar az pas druwandīh
ud šāhān šāh guft zayīh
frazaft pad drōd šādīh rāmišn