Select Section Type

1.0
pad nām ī yazadān
2.0
ǰahišn ī nēk bawād ān ī weh
3.0
ēdōn gōwēnd rōz =ēw frazānag ī rōmīh ud hindūg ud ādurbād ī māraspandān pēš ī šāhān šāh nišast
4.0
framūd pursīd pad gētī tan =ēw čē weh mad ēstēd
5.0
rōmīh guft pādixšāyīh apasēmāl weh
6.0
hindūg guft ǰuwānmard xwāstag weh
7.0
ādurbād guft ōy ī pad gētī ud mēnōy abēbīm weh
8.0
didīgar ēn pursīd tan =ēw kadār wattar
9.0
rōmīg guft wattar
hindūg guft hamsaxtan ī kas ud tis wattar
’twr
ādurbād guft margīh wattar az pas druwandīh
ud šāhān šāh guft zayīh
frazaft pad drōd šādīh rāmišn