Select Section Type

1.0
pad nām ī yazadān ud ǰadag nēk tan_drustīh purrāg ī wehīgān čimēnāg ī xīrān xwadā ī wispān gumēzišn frazāmīhēd čimīg dādār ohrmazd frazām pērōz
2.0
ohrmazd pad nām ī yazad pad ōstīgān ud awardišnīg ud ōšmurd ud rōz ī farrox xwānd
3.0
rāmišn šīrēnag ud drōd murwāg nēk pad dastwar dāštan ud ǰāmag ī nōg paymōxtan ud ō bāγ ud dastgerd ī nōg šudan ud abārīg kār ī rāmišnīg wēš kirdan
4.0
wahman rōz pad nām [MK138_ 139 ] ī meh frēstag
5.0
im_rōz hanǰaman uskār =ēw pad xrad kirdan
6.0
ud ō dar ī šāhīgan šudan ud šāhīgān =iz dānāgān ud framān_burdārān ō handēmānīh hištan
7.0
ud dōstān =iz dānāgān ō āgenēn pad drōd pursišn šudan
8.0
dōšāram ud dānišn warzīdan pad hamāg kār ud dādestān xūb
9.0
ardwahišt rōz
āštīh ud dōšāram warzīdan
ud dārūg ud darmān āmēxtan ud hamxwardan
ud hanǰaman ud kār ī ruwānīg ud uskār ī pad meh_dādestānīh handāxtan ud kirdan
ud hašāgirdān gumārdan pad ēgānagīh ī sālārān pādixšāyān paywastan
ud abārīg kār ī huǰahišn ud stūdag