Select Section Type

1.0
vispered
2.0
frazaft pad drōd ud šādīh ud rāmišn andr rōz ī mānsrspand māh ī ādur ī wihēzag sāl ī šaš_sad šašt šaš ī yazadgerdīg andar būm ī hindūgān andar šahr brōč
3.0
ēn kulāsag ī wisp_rad abāg zand pad farroxīh ud pērōzgarīh andar nigerīdārān ud splhwntārān ēn abestāg abāg zand was nēkōg y’t
4.0
nibišt ham man dēn_bandag hērbed_zād awestād pišyotan hērbed rām hērbed kām_dēn ī hērbed šahryār hērbed nēryōsang nibišt xwēšīh xwēš rāy
5.0
150 sāl kār framāyād ud pas 150 sāl ō frazend dēn_burdār ahlāyīh_stāyīdār huwaršt_warzīdār abespārānd xwāyišnīh ham az xwāndārān ud xwastārān ī hammōxtārān yaštārān ī ēn nibēg man rāy pad ayād kird ī pad ruwān ī pad petītīgīh pas az widard arzānīg dārēnd ud man rāy pad kirbag ī kunēnd abāg xwēš_tan hamkirbag dārēnd
6.0
staomi aṣ̌ǝm nāismi daēuuō
7.0
stāyēm ahlāyīh nikōhēm dēwān
8.0
aēuuō paṇtā̊ o aṣ̌ahe
9.0
vīspe
aniiaēšąm
apaṇtąm ēk =ēw ast rāh ī ahlāyīh abārīg harwispīn awēšān arāhīh o
frahang ī oīm
nibištom mand dēnī bandag hērbed_zādag o pišyōtan rām az nasl mowbed ormazdyār
awn yōišt ī friyān
frazaft frazāmēnīd ēn mādayān ī yōišt ī friyān abāg ēn ardā wirāz andar rōz ī amurdad māh šahrewar sāl ī šaš_sad ud haštdah pārsīg man dēn bandag rōstahm ī mihrābān ī marzbān ī dāšnayār ī hērbed az dast_nibēg hērbed mihr_panāh ī srōšyār ī nīšāpūr ī hērbed nibišt
pad yazadān kāmag bawād
frazaft frazāmēnīd ēn ardā wirāz abāg ēn mādayān ī yōišt friyān andar rōz ī frawardīn māh wahuman sāl ī 766 yazadgerd šāhān šāh ohrmazdān man dēn_bandag hērbed_zādag awestād pišyōtan rām kāmdēn šahryār nēryōsang šāhmard šahrayār ud bahrām ud mowbed ormazdyār ud hērbed rāmyār ud az dast_nibēg hērbed rōstahm ī mihrābān ī nibišt
pad yazadān kāmag bawād az šahrestān ...