Select Section Type

1.0
frazaft pad drōd ud šādīh ud rāmišn andar rōz ī šahrewar ud az māh ābān az sāl ī nō_sad_sī_hašt ī yazdgird ī šāhān šāh
2.0
man mihrahān anōšag_ruwān ī rustām šahryār nibišt xwēšīh xwēš rāy ,
3.0
az pačēn dastwar xwarrah_pērōz ispāndār ī xwarrah_pērōz ud ō az pačēn dastwar šahrayār ī wēžan ī husrawšā ud ō az ēn and wāzagīhā az pačēn ī wahištōbahr māhwindād ī narmāhān ahlaw_ruwān X nibišt ēstād
4.0
ud az kēšwar ī hindūwān ō amā rasīd
5.0