Select Section Type

frazaft pad drōd ud šādīh ud rāmišn andar rōz ī šahrewar ud az māh ābān az sāl ī nō_sad_sī_hašt ī yazdgird ī šāhān šāh
man mihrahān anōšag_ruwān ī rustām šahryār nibišt xwēšīh xwēš rāy ,
az pačēn dastwar xwarrah_pērōz ispāndār ī xwarrah_pērōz ud ō az pačēn dastwar šahrayār ī wēžan ī husrawšā ud ō az ēn and wāzagīhā az pačēn ī wahištōbahr māhwindād ī narmāhān ahlaw_ruwān X nibišt ēstād
ud az kēšwar ī hindūwān ō amā rasīd