Identifier:

WDWM-TD2-01_sentence_14

Tokens:
pad wizīdārīh paydāg pad wuzurg wuzurg dānāgīh āšnāg
    Translations:
  • deu -

pad in ADP AdpType:Prep wizīdārīh discrimination NOUN Animacy:Inan paydāg visible ADJ pad in ADP AdpType:Prep wuzurg big ADJ wuzurg big ADJ dānāgīh wisdom NOUN Animacy:Inan āšnāg known ADJ