Identifier:

HKR-MK-01_sentence_100

Tokens:
šāhān_šāh passandīd ud pad rāst dāšt
    Translations:
  • deu -

šāhān_šāh king of kings NOUN Animacy:Hum passandīd approve VERB VerbForm:Fin Person:3 Subcat:Tran Tense:Past Number:Sing Mood:Ind ud and CCONJ pad in ADP AdpType:Prep rāst true ADJ dāšt hold VERB VerbForm:Fin Subcat:Tran Mood:Ind Person:3 Number:Sing Tense:Past