Identifier:

Dd-MK-01_sentence_3

Tokens:
hamāg yazadān ī mēnōyān ud yazadān ī gētīyān
    Translations:

hamāg all PRON PronType:Tot yazadān god NOUN Animacy:Anim Number:Plur ī ezafe DET mēnōyān spirit NOUN Animacy:Anim Number:Plur ud and CCONJ yazadān god NOUN Animacy:Anim Number:Plur ī ezafe DET gētīyān worldly beings NOUN Animacy:Inan