Identifier:

Pt4_Col1-Pt4-01_sentence_10

Tokens:
ud zadārīh ud bēšīdārīh ud tarwēnīdārīh ud akārīh ud abesīhēnīdārīh ahriman ī druwand ud dēwān ud druzān ǰādūgān =iz ud parīgān ud sāstārān ud kaygān ud karbān ud wattarān ud harw wināhkārān
    Translations:
  • deu -

ud and CCONJ zadārīh beating NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ bēšīdārīh harmfulness NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ tarwēnīdārīh NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ akārīh NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ abesīhēnīdārīh destroy NOUN Animacy:Inan ahriman Ahriman PROPN Transc:Yes Animacy:Anim NameType:Giv ī ezafe DET druwand evil ADJ ud and CCONJ dēwān demon NOUN Number:Plur Animacy:Anim ud and CCONJ druzān deceit-demon NOUN Number:Plur Animacy:Anim ǰādūgān sorcerer NOUN Number:Plur Animacy:Anim =iz also ADV ud and CCONJ parīgān witch NOUN Number:Plur Animacy:Anim ud and CCONJ sāstārān tyrant NOUN Number:Plur Animacy:Anim ud and CCONJ kaygān ud and CCONJ karbān priest hostile to Zoroaster NOUN Number:Plur ud and CCONJ wattarān bad person NOUN Animacy:Hum Number:Plur ud and CCONJ harw every DET PronType:Tot wināhkārān NOUN Number:Plur