Identifier:

Pt4_Col1-Pt4-01_sentence_48

Tokens:
ud āmār ī 3170 šabag widarg ī činwad_puhl ud ristāxēz ud tan ī pasēn o
    Translations:
  • deu -

ud and CCONJ āmār consideration NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET 3170 šabag ADJ widarg pass NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET činwad_puhl bridge NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ ristāxēz resurrection of the dead NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ tan person NOUN Animacy:Hum ī ezafe DET pasēn final ADJ o