Identifier:

Pt4_Col1-Pt4-01_sentence_42

Tokens:
abestāg ud zand yašt čiyōn andar abestāg mādagwar
    Translations:
  • deu -

abestāg Avesta NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ zand Zand PROPN Animacy:Inan NameType:Oth yašt prayer NOUN Animacy:Inan čiyōn as SCONJ andar in ADP AdpType:Prep abestāg Avesta NOUN Animacy:Inan mādagwar principal ADJ