Identifier:

HKR-MK-01_sentence_89

Tokens:
ud marzangōš bōy ēdōn čiyōn bōy biziškīh
    Translations:
  • deu -

ud and CCONJ marzangōš marjoram CPD bōy smell NOUN Animacy:Inan ēdōn thus ADV AdvType:Man čiyōn as SCONJ bōy smell NOUN Animacy:Inan biziškīh