Identifier:

Dd-MK-01_sentence_121

Tokens:
ud ōš_ _paydāgīh ud ānābišn ī druz ud pērōzīh_frazāmīh ī dādār
    Translations:

ud and CCONJ ōš_ _paydāgīh visibility NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ ānābišn NOUN VerbForm:Vnoun Subcat:Tran Animacy:Inan ī ezafe DET druz Druz NOUN Animacy:Anim ud and CCONJ pērōzīh_frazāmīh NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET dādār creator NOUN Animacy:Anim