Select Section Type

ēn =iz gōwēnd tis gētī pad wīst_panǰ bahr nihād ēstēd
panǰ pad baxt panǰ pad kunišn panǰ pad xōg ud panǰ pad gōhr ud panǰ pad abarmānd
zīndagīh zan ud frazend ud xwadāyīh ud xwāstag pad baxt
āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud kirbag ud bazag pad kunišn
ō zanān šudan ud kār wizārdan xwardan raftan xuftan pad xōg
mihr ud āzarm ud rādīh ud rāstīh ud ērmenišnīh pad gōhr
tan_bahr ud ōš ud wīr ud nērōg pad abarmānd
frazaft