Select Section Type

1.0
ēn =iz gōwēnd tis gētī pad wīst_panǰ bahr nihād ēstēd
2.0
panǰ pad baxt panǰ pad kunišn panǰ pad xōg ud panǰ pad gōhr ud panǰ pad abarmānd
3.0
zīndagīh zan ud frazend ud xwadāyīh ud xwāstag pad baxt
4.0
āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud kirbag ud bazag pad kunišn
5.0
ō zanān šudan ud kār wizārdan xwardan raftan xuftan pad xōg
6.0
mihr ud āzarm ud rādīh ud rāstīh ud ērmenišnīh pad gōhr
7.0
tan_bahr ud ōš ud wīr ud nērōg pad abarmānd
8.0
frazaft