Select Section Type

1.0
pad nām ī yazadān
2.0
māh spandarmad ud rōz spandarmad
3.0
ud rōz spandarmad ud māh spandarmad
4.0
ud spandarmad māh spandarmad rōz
5.0
bast =am zahr wiš ud zafar ī hamāg xrafstarān
6.0
pad nām ud nērōg ī nēw frēdōn ayārīh ī wanand star ī ohrmazd_dād
7.0
wābarīgān rawāg bād ēdōn bawād
8.0
aṣ̌ǝm
9.0