Select Section Type

pad nām ī yazadān
māh spandarmad ud rōz spandarmad
ud rōz spandarmad ud māh spandarmad
ud spandarmad māh spandarmad rōz
bast =am zahr wiš ud zafar ī hamāg xrafstarān
pad nām ud nērōg ī nēw frēdōn ayārīh ī wanand star ī ohrmazd_dād
wābarīgān rawāg bād ēdōn bawād
aṣ̌ǝm